Informuję, że tzw. "nadzwyczajna" sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 13 października 2022 r. o godz. 9:00, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.
2.     Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto Szczecinek od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinku wraz z udziałami w prawie własności znajdującej się na niej zabudowy, w tym m.in. budynku dworca kolejowego.
3.     Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem 14/111 w obrębie ewidencyjnym 0019 w Szczecinku.
4.     Zakończenie sesji.

             Przewodnicząca Rady Miasta

                      Katarzyna Dudź