Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku

ul. 1-go Maja 2
78-400 Szczecinek
tel.: 94 37 299 20
fax: 94 37 299 29
e-mail: sekretariat@kcuw.szczecinek.pl
strona internetowa: http://kcuw.szczecinek.pl

Placówki oświatowe:

1.  Przedszkole publiczne im. Kornela Makuszyńskiego
        ul. Księżnej Elżbiety 2 
        78-400 Szczecinek
        tel.: 94 372 35 52

2. Szkoły podstawowe publiczne:
    a) SP nr 1 im. Adama Mickiewicza
        Plac Wazów 1
        78-400 Szczecinek
        tel.: 94 374 33 68
        
    b) SP nr 4 im. Armii Krajowej
        ul. Jasna 2
        78-400 Szczecinek
        tel.: 94 372 35 89
        
    c) SP nr 5 im. Jana III Sobieskiego
        ul. Wiatraczna 5
        78-400 Szczecinek
        tel.: 94 374 07 07
  
    d) SP nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego
        ul. Kopernika 18
        78-400 Szczecinek
        tel.: 94 374 27 06

    e) SP nr 7 im. Noblistów Polskich
        ul. Krakowska 1
        78-400 Szczecinek
        tel.: 94 374 57 11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

ul. Wiejska 4, ul. Koszalińska 89
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 80 00
fax: 94 372 80 02
e-mail: sekretariat@mops.szczecinek.pl
strona internetowa: www.mops.szczecinek.pl

Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku

ul. Połczyńska 2a
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 53 24, 94 371 42 52
e-mail: sekretariat@mcw.szczecinek.pl
strona internetowa: https://miejskiecentrumwsparcia.pl/

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku

ul. Piłsudskiego 3
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 10 91, 94 372 10 92
fax: 94 374 34 02
e-mail: osir@osir.szczecinek.pl
strona internetowa:
www.osir.szczecinek.pl

Straż Miejska w Szczecinku

ul. Karlińska 15
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 46 09
tel./ fax: 94 374 05 44
e-mail: biuro@sm.szczecinek.pl
strona internetowa: www.sm.szczecinek.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy "Walentynka" w Szczecinku

ul. Wodociągowa 6a, ul. Połczyńska 2a
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 10 01, 94 37 142 89
e-mail: sdsszczecinek@wp.pl
strona internetowa: https://sds-szczecinek.pl/