Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku

ul. 1-go Maja 2
78-400 Szczecinek
tel.: 94 37 299 20
fax: 94 37 299 29
e-mail: sekretariat@kcuw.szczecinek.pl
strona internetowa: http://kcuw.szczecinek.pl

Placówki oświatowe:

 1. Przedszkole publiczne im. Kornela Makuszyńskiego
  ul. Księżnej Elżbiety 2
  78-400 Szczecinek
  tel.:
  94 372 35 52

 2. Szkoły podstawowe publiczne:
  1. SP nr 1 im. Adama Mickiewicza
   Plac Wazów 1
   78-400 Szczecinek
   tel.:
   94 374 33 68
  2. SP nr 4 im. Armii Krajowej
   ul. Jasna 2
   78-400 Szczecinek

   tel.:
   94 372 35 89
  3. SP nr 5 im. Jana III Sobieskiego
   ul. Wiatraczna 5
   78-400 Szczecinek
   tel.:
   94 374 07 07
  4. SP nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego
   ul. Kopernika 18
   78-400 Szczecinek
   tel.:
   94 374 27 06
  5. SP nr 7 im. Noblistów Polskich
   ul. Krakowska 1
   78-400 Szczecinek
   tel.:
   94 374 57 11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

ul. Wiejska 4, ul. Koszalińska 89
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 80 00
fax: 94 372 80 02
e-mail: sekretariat@mops.szczecinek.pl
strona internetowa: www.mops.szczecinek.pl


Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku

ul. Połczyńska 2a
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 53 24, 94 371 42 52
e-mail: sekretariat@mcw.szczecinek.pl
strona internetowa: https://miejskiecentrumwsparcia.pl


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku

ul. Piłsudskiego 3
78-400 Szczecinek 
tel.: 94 372 10 91, 94 372 10 92 
fax: 94 374 34 02 
e-mail: osir@osir.szczecinek.pl
strona internetowa: www.osir.szczecinek.pl


Straż Miejska w Szczecinku

ul. Karlińska 15
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 46 09
tel./ fax: 94 374 05 44
e-mail: biuro@sm.szczecinek.pl
strona internetowa: www.sm.szczecinek.pl


Środowiskowy Dom Samopomocy "Walentynka" w Szczecinku

ul. Wodociągowa 6a, tel.: 531 074 300
ul. Połczyńska 2a, tel.: 537 555 832
78-400 Szczecinek
e-mail: sekretariat@sds.szczecinek.pl
strona internetowa: https://sds-szczecinek.pl