Informuję, że nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 14.03.2022 r. o godz.13:00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na  
     2022 rok.
3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta
     Szczecinek na lata 2022-2030.
4. Zakończenie sesji.

                         Przewodnicząca Rady Miasta

                                 Katarzyna Dudź