Informuję, że nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 07.02.2022 r. o g. 8:00, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.
3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.
4. Zakończenie sesji.

                                                        Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                  Katarzyna Dudź