Już 1  lipca 2021 rozpocznie  się  proces  składania  deklaracji  do  Centralnej  Ewidencji Emisyjności  Budynków,  który  ma  na  celu  zebranie  wszystkich  danych  dotyczących źródeł  ciepła  i  spalania  paliw  w  budynkach  mieszkalnych  i  niemieszkalnych.  Każdy budynek,  który  posiada  źródło  ciepła  lub spalania  paliw  do  1  MW  należy  zgłosić wypełniając  odpowiednią  deklarację.
Deklarację  można  złożyć  samodzielnie,  bez wychodzenia  z  domu,  żeby  to  zrobić  musisz  posiadać  profil  zaufany  albo  podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni. Nie  masz  dostępu  do  internetu  albo  podpisu  elektronicznego?  Deklarację  możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie wypełniając formularze dostępne w załączniku poniżej.Załączniki:

Deklaracja A
Deklaracja B