Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Nr 20.S.2022 Skł.Orzek.RIO w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2022r. w spr. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.
Uchwała Nr 21.S.2022 Skł.Orzek.RIO w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Szczecinek.
Uchwał nr K.50.253.2022 składu orzekajacego RIO w Szczecinie z dnia 13.04.2022 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za 2021 wraz z informacja o stanie mienia
Uchwała Nr 50-112.4.2022 Skł.Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13 września 2022r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecinek za pierwsze półrocze 2022 roku
Uchwała nr 50.112.9.2022 Skł. Orzek .RIO w Szczecinie z dnia 25 listopada 2022r. w spr. wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023-2030
Uchwała nr 50.112.8.2022 skł. orzek. RIO w Szczecinie z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2023 rok