Daniel Rak

tel. +48 94 37 141 58
fax +48 94 37 402 54

Sekretariat, I piętro, pokój nr 102

Burmistrz Miasta nadzoruje i koordynuje sprawy z zakresu:

 1. Promocji Miasta,
 2. Pomocy społecznej,
 3. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 4. Polityki prorodzinnej,
 5. Kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury,
 6. Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 7. Obronności i zarządzania kryzysowego,
 8. Bieżącego funkcjonowania spółek: KM Sp. z o.o., MEC Sp. z o.o., PGK Sp. z o.o., jednostki kultury: Samorządowej Agencji Promocji i Kultury oraz jednostek budżetowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Wsparcia, Środowiskowego Domu Samopomocy "Walentynka" i Straży Miejskiej.

Sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Wydziałem Nadzoru,
 • Referatem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Biurem Informatyki,
 • Audytorem wewnętrznym,
 • Głównym specjalistą ds. promocji i kontaktów z mediami,
 • Głównym specjalistą ds. architektury.