Administrator BIP:

Wiesław Dorożyński
Rafał Boładź

Wydział Organizacyjny:

Katarzyna Szczepaniak
Danuta Szulecka
Elżbieta Szukiel
Renata Grondys

Wydział Komunalny:

Katarzyna Wencław
Arkadiusz Kamiński

Wydział Nieruchomości:

Joanna Kosior
Magdalena Dworzańska
Magdalena Janusz
Anna Krzysztofik

Wydział Planowania Przestrzennego:

Seweryn Lecki
Krzysztof Sosnowski

Wydział Finansowy:

Magdalena Mikołajewska
Aneta Jakubaszko
Sylwia Zwolińska

Wydział Nadzoru:

Halina Pażątka-Zbijowska

Wydział Rozwoju:

Arkadiusz Piecewicz

Biuro Spraw Społecznych:

Beata Kowal

Biuro Rady Miasta:

Katarzyna Mołczun
Dariusz Krupski

Referat Ochrony Środowiska:

Tomasz Wajsowicz

Wydział Spraw Obywatelskich:

Andrzej Kąkol

Urząd Stanu Cywilnego:

Agnieszka Frątczak
Anna Tomaka-Wacławska