W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP: /UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Referat Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu: Bogumiła Rybińska

Telefon: 94 37 141 34, pokój nr 116, budynek B

 

Zadania Referatu:

1.      Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w § 21 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, w tym wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień.

2.   Sporządzanie, aktualizacja i nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska.

3.  Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne w zakresie wydawania decyzji:

a) wyznaczających części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód objętych powszechnym korzystaniem;

b)nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w związku ze zmianą stanu wody na gruncie lub odprowadzaniem wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

4.    Koordynacja zadań w zakresie utrzymania właściwej jakości wód jezior.

5.  Wydawanie decyzji, zezwoleń i prowadzenie nadzoru w zakresie zagospodarowania lasów stanowiących własność Miasta.

6.   Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień.

7.    Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień.

8.   Realizacja Programu Ochrony Powietrza w zakresie dotyczącym Miasta Szczecinek.

9.   Współdziałanie z Wydziałem Komunalnym przy realizacji Programu Gospodarki Odpadami.

10. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem ustawy o odpadach.

10a. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz decyzji na odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

11. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie.

12. Opiniowanie projektów prac geologicznych.

13. Współpraca w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki odpadami i gospodarki wodno–ściekowej z Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym w Szczecinku, sąsiednimi gminami, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

14. Sprawowanie nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych.

15. Wydawanie nakazu zniszczenia upraw maku lub konopi włóknistych w przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

16. Przyjmowanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz ich rejestracja.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego