W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach : Lipowej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Juliana Tuwima, Bolesława Prusa, Modrzewiowej, Pilskiej.

Szczecinek, dnia 01.06.2022r.

     

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
o przetargu na zbycie nieruchomości

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:  

 1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 459/97 o pow. 17 m2, położonej w obrębie 13 przy Lipowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Winniczna” pod teren dróg wewnętrznych z dopuszczeniem : a) lokalizacji garaży jedno i  wielostanowiskowych, b) dopuszczeniem lokalizacji pieszo-jezdni. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KO1I/00021849/8 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Sprzedaż działki nr 459/97 następuje wraz z udziałem do 1/65 części w działkach nr : 459/88, 464/2, 465/8 o łącznej pow. 1.616 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Lipowej, stanowiących komunikację w kompleksie garażowym. Nieruchomość wpisana  do  księgi wieczystej KO1I/00042900/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. W dziele trzecim powołanej księgi wieczystej wpisana jest służebność gruntowa polegająca na obciążeniu działek nr : 459/88, 464/2, 465/8 prawem przejścia i przejazdu przez każdoczesnego właściciela (współwłaściciela) lub użytkownika wieczystego działek nr : 459/59 oraz 459/102 opisanych w księdze wieczystej KO1I/00021849/8.

Cena wywoławcza - 15.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 1.500,00 zł

Minimalne postąpienie - 150,00 zł

 1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 459/96 o pow. 17 m2, położonej w obrębie 13 przy Lipowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Winniczna” pod teren dróg wewnętrznych z dopuszczeniem : a) lokalizacji garaży jedno i  wielostanowiskowych, b) dopuszczeniem lokalizacji pieszo-jezdni. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KO1I/00021849/8 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Sprzedaż działki nr 459/97 następuje wraz z udziałem do 1/65 części w działkach nr : 459/88, 464/2, 465/8 o łącznej pow. 1.616 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Lipowej, stanowiących komunikację w kompleksie garażowym. Nieruchomość wpisana  do  księgi wieczystej KO1I/00042900/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. W dziele trzecim powołanej księgi wieczystej wpisana jest służebność gruntowa polegająca na obciążeniu działek nr : 459/88, 464/2, 465/8 prawem przejścia i przejazdu przez każdoczesnego właściciela (współwłaściciela) lub użytkownika wieczystego działek nr : 459/59 oraz 459/102 opisanych w księdze wieczystej KO1I/00021849/8.

Cena wywoławcza - 15.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 1.500,00 zł

Minimalne postąpienie - 150,00 zł

 1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 459/95 o pow. 17 m2, położonej w obrębie 13 przy Lipowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Winniczna” pod teren dróg wewnętrznych z dopuszczeniem : a) lokalizacji garaży jedno i  wielostanowiskowych, b) dopuszczeniem lokalizacji pieszo-jezdni. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KO1I/00021849/8 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Sprzedaż działki nr 459/97 następuje wraz z udziałem do 1/65 części w działkach nr : 459/88, 464/2, 465/8 o łącznej pow. 1.616 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Lipowej, stanowiących komunikację w kompleksie garażowym. Nieruchomość wpisana  do  księgi wieczystej KO1I/00042900/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. W dziele trzecim powołanej księgi wieczystej wpisana jest służebność gruntowa polegająca na obciążeniu działek nr : 459/88, 464/2, 465/8 prawem przejścia i przejazdu przez każdoczesnego właściciela (współwłaściciela) lub użytkownika wieczystego działek nr : 459/59 oraz 459/102 opisanych w księdze wieczystej KO1I/00021849/8.

Cena wywoławcza - 15.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 1.500,00 zł

Minimalne postąpienie - 150,00 zł

 1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 459/94 o pow. 18 m2, położonej w obrębie 13 przy Lipowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Winniczna” pod teren dróg wewnętrznych z dopuszczeniem : a) lokalizacji garaży jedno i  wielostanowiskowych, b) dopuszczeniem lokalizacji pieszo-jezdni. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KO1I/00021849/8 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Sprzedaż działki nr 459/97 następuje wraz z udziałem do 1/65 części w działkach nr : 459/88, 464/2, 465/8 o łącznej pow. 1.616 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Lipowej, stanowiących komunikację w kompleksie garażowym. Nieruchomość wpisana  do  księgi wieczystej KO1I/00042900/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. W dziele trzecim powołanej księgi wieczystej wpisana jest służebność gruntowa polegająca na obciążeniu działek nr : 459/88, 464/2, 465/8 prawem przejścia i przejazdu przez każdoczesnego właściciela (współwłaściciela) lub użytkownika wieczystego działek nr : 459/59 oraz 459/102 opisanych w księdze wieczystej KO1I/00021849/8.

Cena wywoławcza - 15.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 1.500,00 zł

Minimalne postąpienie - 150,00 zł

 1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 312 o pow. 573 m2, położonej w obrębie 15 przy Juliana Tuwima (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 23.02.2022r.

Cena wywoławcza - 50.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 5.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 500,00 zł

 1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 330 o pow. 665 m2, położonej w obrębie 15 przy Bolesława Prusa (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.  Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 23.02.2022r.   

Cena wywoławcza - 60.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 6.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 600,00 zł

 1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 454/2 o pow. 1307 m2, położonej w obrębie 18 przy Modrzewiowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Pilska” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi komercyjne.  Przez nieruchomość przebiega podziemna sieć uzbrojenia - sieć kanalizacji deszczowej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na wstęp na teren działki nr 454/2 w obr. 18 przez Miasto Szczecinek w celu swobodnego dostępu do przebiegającej przez w/w działkę sieci kanalizacji deszczowej, w tym na dojazd specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie gruntu zgodnie z przebiegiem sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Ponadto na terenie działki  nr 454/2 w obr. 18 planowane jest wykonanie sieci gazowej. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w  porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00021688/1 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 23.02.2022r.   

Cena wywoławcza - 80.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 8.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 800,00 zł 

 1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 454/8 o pow. 1007 m2, położonej w obrębie 18 przy Modrzewiowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Pilska” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi komercyjne.  Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00021688/1 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 23.02.2022r.   

Cena wywoławcza - 70.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium   - 7.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 700,00 zł

 1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 38/9 o pow. 5.802 m2, położonej w obrębie 21 przy Pilskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” pod teren zabudowy przemysłowej lub zabudowy usługowej. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia : sieci telekomunikacyjne i sieć energetyczna. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00030714/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapłaty jednorazowego wynagrodzenia w kwocie 31.514,32 złotych brutto na rzecz Miasta Szczecinek z tytułu ustanowienia na czas nieoznaczony służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 38/3 w obr. 21 na rzecz właściciela nieruchomości władnącej oznaczonej jako działka nr 38/9 w obr. 21, która nie posiada dostępu do drogi publicznej. Właściciel nieruchomości władnącej ponosi koszty ustanowienia służebności gruntowej w szczególności koszty aktu notarialnego oraz wpisu praw nabytych do księgi wieczystej. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 23.02.2022r.  

Cena wywoławcza - 400.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 40.000,00 zł

Minimalne postąpienie – 4.000,00 zł

Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu o przetargu.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 08 lipca 2022 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer  06 8935 0009 1300 4758 2000 0170 w Banku Spółdzielczym  w Jastrowiu  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 04 lipca 2022 r.
Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :
 • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;
W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;
Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
 • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;
Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.
Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40).
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych  : www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl

 

Załączniki

Powiadom znajomego