W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla podmiotów wnoszących petycje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek;
  2. dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, e-mail: iod@um.szczecinek.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu rozpatrzenia wniesionej petycji. Pani/Pana imię i nazwisko może być udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. Pani/Pana dane otrzymaliśmy od adresata petycji;
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa bądź podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na mocy stosownej umowy, w szczególności podmioty świadczące usługi: obsługi prawnej, nadzoru i serwisu oprogramowania oraz w przypadku wyrażenia zgody w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  7. w zakresie unormowanym RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych w przypadku wycofania zgody na udostępnienie danych w BIP oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy dostarczyć wniosek do siedziby Administratora danych;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana naruszałoby przepisy RODO;
  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.

Powiadom znajomego