W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Konsultacje projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje o rozpoczęciu
z dniem 19 listopada 2015 r. konsultacji
projektów uchwał Rady Miasta Szczecinek

 

 

1.       Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Miasta Szczecinek:

1)     uchwała Rady Miasta Szczecinek w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek,

2)   uchwała Rady Miasta Szczecinek w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3)      uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,

4)      uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

5)      uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

2.       Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

od 19 listopada 2015r. do 27 listopada 2015r.

 

3.       Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach

W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Szczecinek.

 

4.       Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Dyrektor Wydziału Komunalnego - Anna Mista, Urząd Miasta, Pl. Wolności 13, pokój 110, tel. 94 37 141 27, a.mista@um.szczecinek.pl

 

5.       Formy konsultacji

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na udostępnionym formularzu:

1)      w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek do godz. 10.00 dnia 27 listopada 2015r.,

2)      drogą elektroniczną (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: a.mista@um.szczecinek.pl do godz. 10.00 dnia 27 listopada 2015r.

 

6.       Dokumenty

Projekty uchwał i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek www.szczecinek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz u Dyrektora Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek.

 

7.       Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek.

 

 

                                                                                      BURMISTRZ MIASTA

 

                                                                                      Jerzy Hardie - Douglas

 


Załączniki

Powiadom znajomego