W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Przetarg na zbycie nieruchomości - ul. Wypoczynkowa, Kwiatowa, Tuwima, Fabryczna

Szczecinek, 22 maja 2014 r.

 

OGŁOSZENIE

o przetargu na zbycie nieruchomości

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

  

1.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 21/2 o pow. 1.603 m2, położonej w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji budynków usługowych, budynków pomocniczych. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00051535/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   -  90.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -     9.000,00 zł

Minimalne postąpienie -        900,00 zł

 

2.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 24/2 o pow. 1.604 m2, położonej w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji budynków usługowych, budynków pomocniczych.  Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00051535/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. /

Cena wywoławcza   -  90.000,00 zł  (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -     9.000,00 zł

Minimalne postąpienie -        900,00 zł

 

3.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 308 o pow. 661 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Tuwima 9 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   -  52.000,00 zł  (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -     5.200,00 zł

Minimalne postąpienie -        520,00 zł

 

4.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 318 o pow. 659 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Tuwima 22 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   -  52.000,00 zł  (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -     5.200,00 zł

Minimalne postąpienie -        520,00 zł

 

5.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 4/4 o pow. 1.075 m2, położonej w obrębie 22 przy ul. Fabrycznej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Raciborki” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - zabudowa usługowa. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00048537/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci infrastruktury technicznej – sieci telefoniczne. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości p.36. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w sieci.

Cena wywoławcza   -  55.000,00 zł  (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -     5.500,00 zł

Minimalne postąpienie        550,00 zł

 

6.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 4/5 o pow. 1.070 m2, położonej w obrębie 22 przy ul. Fabrycznej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Raciborki” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - zabudowa usługowa. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00048537/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci infrastruktury technicznej – sieci telefoniczne. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości p.36. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w sieci.

Cena wywoławcza   -  55.000,00 zł  (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -     5.500,00 zł

Minimalne postąpienie -        550,00 zł

 

7.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 49/6 o pow. 1.875 m2, położonej w obrębie 20 przy ul. Kwiatowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „CIEŚLAKA – SIKORSKIEGO” pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00033485/5 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiega podziemna sieć infrastruktury technicznej – kanalizacja deszczowa. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego  właściciela działki nr 209/2 w obr. 13 polegającą na prawie wstępu w/w na nieruchomość obciążoną służebnością w celu swobodnego dostępu do przebiegającej przez nią sieci kanalizacji deszczowej. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości p.36. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w sieci.

Cena wywoławcza   -  262.000,00 zł  (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -     26.200,00 zł

Minimalne postąpienie -       2.620,00 zł

 

Przetarg w/w nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 26 czerwiec 2014 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 20 czerwca 2014 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie : pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu,  aktualnego wypisu z rejestru (aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 36 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.

 

http://ofertaszczecinek.emienie.pl/

Powiadom znajomego