W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Przetarg na zbycie nieruchomości

Szczecinek, dnia 22.05.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE

o przetargu na zbycie nieruchomości

 

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

 

 

1.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 366/1 o pow. 7.183 m2, położonej w obrębie 08 przy ul. Kaszubskiej w Szczecinku przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-1” pod zabudowę usługową z dopuszczeniem składów lub magazynów związanych z działalnością usługową na danej działce budowlanej oraz budynków pomocniczych i sieci infrastruktury technicznej. Powierzchnia użytkowa budynków: budynek biurowo – warsztatowy, budynek socjalny 462,20 m2, hala warsztatowa 605,05 m2, hala montażowa 269,70 m2, magazyn23,15 m2, budynek wagi 19,45 m2, budynek garażowy (trzystanowiskowy) 53,54 m2, budynek portierni I - 8,21 m2, budynek portierni II - 15,11 m2. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00020676/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza      - 980.000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

Wadium                        -    98.000,00 zł

Minimalne postąpienie    -      9.800,00 zł

 

2.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 249 o pow. 388 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM” pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00035274/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

 

Cena wywoławcza      - 600.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                        -    60.000,00 zł

Minimalne postąpienie    -      6.000,00 zł

 

3.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 54o pow. 3.640 m2, położonej w obrębie 20 przy ul. Kwiatowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „CIEŚLAKA - SIKORSKIEGO” pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00048545/2 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

 

Cena wywoławcza       - 485.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                        -     48.500,00 zł

Minimalne postąpienie    -       4.850,00 zł

 

4.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr : 278 i 279/2 o łącznej pow. 2.373 m2, położonej w obrębie 20 przy ul. Przemysłowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „28-GO LUTEGO III” pod lokalizację budynków usługowych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usług w parterach lub w kondygnacji podziemnej budynków mieszkalnych, garaży wyłącznie w formie zespołów garaży. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00048549/0 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

 

Cena wywoławcza      - 485.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                        -  48.500,00 zł

Minimalne postąpienie    -      4.850,00 zł

 

Przetargi w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 24 lipca 2014 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13.

 

Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 18 lipca 2014 r.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie : pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu,  aktualnego wypisu z rejestru (aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 36 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.

 

http://ofertaszczecinek.emienie.pl/

Powiadom znajomego