W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Przetarg na zbycie nieruchomości

Szczecinek, dnia 15.05.2014r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu na zbycie nieruchomości

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

1.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek : 184/2 i 186/5  o łącznej pow. 2.264 m2, położonej w obrębie 08 przy ul. 1-go Maja w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna – I” pod zabudowę mieszkaniową mieszaną (oznacza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz obiekty usługowe i drobnej wytwórczości, które nie zakłócą funkcji mieszkaniowej). Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00046338/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza           - 200.000,00 zł

Wadium                            -     20.000,00 zł

Minimalne postąpienie        -       2.000,00 zł

 

2.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek : 186/6 i 187/7 o łącznej pow. 2.064 m2, położonej w obrębie 08 przy ul. Wiatracznej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna – I” pod zabudowę mieszkaniową mieszaną (oznacza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz obiekty usługowe i drobnej wytwórczości, które nie zakłócą funkcji mieszkaniowej). Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00023599/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza           - 185.000,00 zł

Wadium                            -     18.500,00 zł

Minimalne postąpienie        -       1.850,00 zł

3.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 31/28 o pow. 1.379 m2, położonej w obrębie 22 przy ul. Czwartaków (Osiedle Raciborki) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Raciborki” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – zabudowa usługowa. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00033522/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.  

Cena wywoławcza           - 65.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                            -     6.500,00 zł

Minimalne postąpienie       -         650,00 zł

4.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/26 o pow. 703 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

 

Cena wywoławcza           - 58.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                            -    5.800,00 zł

Minimalne postąpienie        -       580,00 zł

 

5.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 291 o pow. 841 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Kruczkowskiego 32 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

 

Cena wywoławcza           - 61.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                            -     6.100,00 zł

Minimalne postąpienie        -        610,00 zł

 

6.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 292 o pow. 658 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Kruczkowskiego 8 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

 

Cena wywoławcza           - 48.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                            -    4.800,00 zł

Minimalne postąpienie        -       480,00 zł

 

7.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 297 o pow. 718 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Kruczkowskiego 6 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

 

Cena wywoławcza           - 54.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                            -    5.400,00 zł

Minimalne postąpienie        -       540,00 zł

 

8.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 307 o pow. 660 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Tuwima 7 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

 

Cena wywoławcza           - 52.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                            -    5.200,00 zł

Minimalne postąpienie        -       520,00 zł

 

Przetarg w/w nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 12 czerwca 2014 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie : pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu,  aktualnego wypisu z rejestru (aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w pok. nr 36 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40).

 

http://ofertaszczecinek.emienie.pl/

 

Powiadom znajomego