W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Zbycie nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61

działająca jako Zarządzający

Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

zaprasza do przetargu łącznego

mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość oraz ustali z Zarządzającym warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu łącznym nieograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy „Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Szczecinek:

 

Działki nr: 25/5, 25/6, 27, 28/1, 28/2, 31/7, 31/8, 33/1, 37/3, 460/1, 460/4, 460/6, 460/8, 460/9, 460/10 i 460/11  obręb 18, KW nr KO1I/00043058/6, działki nr 35/4 i  36/2 obręb 18, KW nr KO1I/00042895/8, działki nr 39 i  40/4 obręb 25 KW nr KO1I/00043693/9 o łącznej powierzchni 32,4854 ha, położone przy ul. Waryńskiego i ul. Leśnej w Szczecinku, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Pilska" na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o wysokiej i średniej intensywności zagospodarowania, usług komercyjnych oraz teren o powierzchni ok. 0,01 ha stanowiący część działki nr 460/9: tereny urządzeń elektroenergetycznych (stacja transformatorowa).

 

Cena wywoławcza netto 12.937.500,00 zł

Postąpienie minimalne       129.380,00 zł

Wadium                          1.293.750,00 zł

 

Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT.

Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich.

 

Warunki udziału w przetargu:

 

1.   Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu" za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku PKO S.A. Grupa PeKaO S.A. I O/Słupsk Nr 30124037701111000040681180.

2.   Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 (tel. 59 840 11 74).

3.   Wniesienie do dnia 23 czerwca 2014 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 czerwca 2014 roku.

4.   Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 23 czerwca 2014 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 26 czerwca 2014 roku w sali nr 17 Urzędu Miasta w Szczecinku o godz. 10.00.

5.   Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu".

6.   Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne.

7.   O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

8.   Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

9.   Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży.

10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży.

11. O wyniku przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu, a ich wadia zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

12. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl, www.bip.szczecinek.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w Gazecie Wyborczej.

 

 

www.sse.slupsk.pl

Powiadom znajomego