W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Przetargi na zbycie nieruchomości

Szczecinek, dnia 25.03.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

o przetargu na zbycie nieruchomości

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

 

1.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1012 o pow. 791 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Wodociągowej w Szczecinku,  przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „NARUTOWICZA - II" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - usługi komercyjne. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00020983/2 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia tj. : sieć energetyczna i wodociąg. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w sieci. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku jako właściciela wodociągu. Ze szczegółową informacją o treści służebności, która obciążać będzie działkę nr 1012 w obr. 13 oraz lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203.

 

Cena wywoławcza   - 90.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    9.000,00 zł

Minimalne postąpienie -       900,00 zł

 

2.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1014 o pow. 875 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Wodociągowej w Szczecinku,  przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „NARUTOWICZA - II" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - usługi komercyjne. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00020983/2 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemna sieć uzbrojenia - wodociąg. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku jako właściciela wodociągu. Ze szczegółową informacją o treści służebności, która obciążać będzie działkę nr 1014 w obr. 13 oraz lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości pok. 203.

 

Cena wywoławcza   - 99.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    9.900,00 zł

Minimalne postąpienie -       990,00 zł

 

3.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 156/15 o pow. 947 m2 w obrębie 12 przy ul. Kościuszki w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „KILIŃSKIEGO" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji: budynków pomocniczych, sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00042961/2 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

 

Cena wywoławcza  - 130.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                       13.000,00 zł

Minimalne postąpienie -      1.300,00 zł

 

4.    przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 254/2 i 272/4 o łącznej pow. 1.000 m2 w obrębie 20 przy ul. 28-go Lutego w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „28Lutego III" pod lokalizację budynków usługowych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usług w parterach lub kondygnacji podziemnej budynków mieszkalnych, garaży wyłącznie w formie zespołów garaży. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00022465/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działki przebiegają podziemne sieci infrastruktury technicznej - sieć telefoniczna oraz sieć cieplna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku jako właściciela sieci cieplnej. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Ze szczegółową informacją o treści służebności, która obciążać będzie działki nr: 254/2 i 272/4 w obrębie 20 oraz lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości p. 203.

 

Cena wywoławcza   - 190.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    19.000,00 zł

Minimalne postąpienie -      1.900,00 zł

 

5.    II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 138 o pow. 665 m2, położonej w obrębie 12 przy ul. Szczecińskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska" pod usługi z dopuszczeniem obiektów towarzyszących - garaży. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00015237/0. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 19.02.2015r.

 

Cena wywoławcza   - 58.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    5.800,00 zł

Minimalne postąpienie -       580,00 zł

 

6.    II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 685 o pow. 1.827 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Słowiańskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I" pod zabudowę usługową. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00026525/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia tj.: sieć gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna oraz nieczynna sieć ciepłownicza. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 19.02.2015r.

 

Cena wywoławcza   - 295.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    29.500,00 zł

Minimalne postąpienie -      2.950,00 zł

 

7.    II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki numer : 333/1, 1034/1 i 1034/2 o łącznej pow. 828 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Wyścigowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM" pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00022580/1 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiega podziemna sieć infrastruktury technicznej - sieć energetyczna. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości pok. 203. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 19.02.2015r.

 

Cena wywoławcza   - 290.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    29.000,00 zł

Minimalne postąpienie -      2.900,00 zł

 

Przetarg w/w nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2015 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie: pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu,  aktualnego wypisu z rejestru (aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem 0-94-371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl - Zamówienia Publiczne - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl - Przetargi na zbycie nieruchomości.

 

http://ofertaszczecinek.emienie.pl/

 

Powiadom znajomego