W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Słowiańskiej


Szczecinek, dnia 12.02.2015r.

 

OGŁOSZENIE

o przetargu na zbycie nieruchomości

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

 

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 36 w Szczecinku wraz z udziałem do 124/1000 we współwłasności działek gruntu nr : 47/2 i 48/5 w obr. 20 o łącznej pow. 2033 m2 i we współwłasności nieruchomości wspólnej. Powierzchnia lokalu wynosi 154,61 m2. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KO1I/00023380/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Przedmiotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Cena wywoławcza      - 73.000,00 zł

Wadium                        -    7.300,00 zł

Minimalne postąpienie    -       730,00 zł

 

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 36 w Szczecinku wraz z udziałem do 123/1000 we współwłasności działek gruntu nr : 47/2 i 48/5 w obr. 20 o łącznej pow. 2033 m2 i we współwłasności nieruchomości wspólnej. Powierzchnia lokalu wynosi 154,09 m2. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KO1I/00023380/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Przedmiotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Cena wywoławcza      - 72.000,00 zł

Wadium                        -    7.200,00 zł

Minimalne postąpienie    -       720,00 zł

 

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 4 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 36 w Szczecinku wraz z udziałem do 123/1000 we współwłasności działek gruntu nr : 47/2 i 48/5 w obr. 20 o łącznej pow. 2033 m2 i we współwłasności nieruchomości wspólnej. Powierzchnia lokalu wynosi 154,00 m2. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KO1I/00023380/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Przedmiotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Cena wywoławcza      - 72.000,00 zł

Wadium                        -    7.200,00 zł

Minimalne postąpienie    -       720,00 zł

 

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 36 w Szczecinku wraz z udziałem do 250/1000 we współwłasności działek gruntu nr : 47/2 i 48/5 w obr. 20 o łącznej pow. 2033 m2 i we współwłasności nieruchomości wspólnej. Powierzchnia lokalu wynosi 311,85 m2. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KO1I/00023380/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Przedmiotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Cena wywoławcza      - 143.000,00 zł

Wadium                        -    14.300,00 zł

Minimalne postąpienie    -      1.430,00 zł

 

5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 36 w Szczecinku wraz z udziałem do 255/1000 we współwłasności działek gruntu nr : 47/2 i 48/5 w obr. 20 o łącznej pow. 2033 m2 i we współwłasności nieruchomości wspólnej. Powierzchnia lokalu wynosi 315,00 m2. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KO1I/00023380/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Przedmiotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Cena wywoławcza    - 144.000,00 zł

Wadium                      -    14.400,00 zł

Minimalne postąpienie  -       1440,00 zł

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 19 marca 2015r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.

 

Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 13 marca 2015r.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie: pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu,  aktualnego wypisu z rejestru (aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie nr lokalu i budynku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 201 lub telefonicznie pod numerem 94-371-41-42. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl - Zamówienia Publiczne - Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl - Przetargi na zbycie nieruchomości.


http://ofertaszczecinek.emienie.pl

Powiadom znajomego