• Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.