Szczecinek, dnia 07.06.2021r.

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działki nr : 25/3, 29/5, 30/2, 37/11, 37/13, 37/15, 37/17, 46/4 o łącznej pow. 2,6385 ha w  obrębie  18 przy ul. Leśnej – ul. Strefowej,

- działki nr : 38/1, 41/5, 42/4 o łącznej pow. 1,7695 ha w obrębie 25 przy ul. Strefowej.

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj: od 07 czerwca 2021 r.  do 28 czerwca 2021 r.