• Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.