Paweł Pogorzelski

 

Adres poczty elektronicznej: iod(at)um.szczecinek.pl