Petycja dotyczy prośby o spowodowanie ograniczenia spalin podczas sezonu grzewczego.

Data złożenia: 21 lutego 2017 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana: brak

Sposób załatwienia petycji - pismo z 28 lutego 2017 r.