Podstawowe wpłaty i rachunki bankowe, na które należy ich dokonywać

  • Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntu, opłata za wywóz odpadów:

    płatności ww. dochodów powinny być dokonywane na indywidualnie wygenerowane dla każdego podatnika numery rachunków bankowych
  • Dochody gminy z tyt.: opłaty skarbowej, targowej, od posiadania psa, zajęcia pasa drogowego, udostępniania terenu, opłaty planistycznej/adiacenckiej, sprzedaży mienia, zezwolenia na alkohol, przekształcenia prara użytkowania wieczystego:

    98 8566 1042 0001 2250 2000 0001
  • Mandaty nałożone przez Straż Miejską w Szczecinku:

    85 8566 1042 0001 2553 2004 0003

 

UWAGA!
Uiszczając opłaty należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:
- oznaczyć rodzaj opłaty;
- wpisać ewentualny identyfikator, znak decyzji, numer faktury;
- starannie opisać dane wnoszącego opłatę.