Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych - Janusz Wdowiak.

Telefon: 94 37 141 38, budynek B, pokój nr 114 (I piętro)

 

Do zadań Pełnomocnika ds. informacji niejawnych należy:

1)    zapewnienie przetrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

2)    prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,

3)    organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.