obrazek

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Urząd Miasta udostępnia usługi dla osób słabosłyszących oraz głuchych, za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

 • poczta elektroniczna: urzad @um.szczecinek.pl
 • faks: +48 94 37 405 24
 • strona internetowa: www.szczecinek.pl

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta, posługujących się językiem migowym:

 • Agnieszka Frątczak - Urząd Stanu Cywilnego, pok. 020, tel. 94 37 140 89
 • Beata Bednarska - Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. 016, tel. 94 37 141 88
 • Agnieszka Wiczk - Wydział Komunalny, I piętro, pok. 111, tel. 94 37 141 68
 • Barbara Kowalczuk - Wydział Spraw Obywatelskich, parter, pok. 002, tel. 94 37 141 63
 • Ewa Chojecka - Wydział Spraw Obywatelskich (dowody osobiste), parter, pok. 003, tel. 94 37 141 35
 • Sylwia Tummel - Wydział Finansowy, parter, pok. 012, tel. 94 37 141 19
 • Krzysztof Sosnowski - Wydział Planowania Przestrzennego, II piętro, pok. 209, tel. 94 37 141 43
 • Arkadiusz Piecewicz - Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu, budynek B, II piętro, pok. 216, tel. 94 37 140 82

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Świadczenie usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


UWAGA!
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Miasta nie musi być wcześniej uzgadniana.