WPF na 2021-2030

 • uchwała Nr XXX/276/2020 z 23 grudnia 2020r. w sprawie  Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030
 • uchwała Nr XXXI/289/2021 z 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2030
 • uchwała Nr XXXIV/316/2021 z 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030
 • uchwała Nr XXXV/336/2021 z 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030

WPF na 2020-2029

 • uchwała Nr XVIII/178/2019 z 19 grudnia 2019 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na 2020-2029
 • uchwała Nr XIX/188/2020 z 30 stycznia 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029
 • zarządzenie Nr 34/2020 z 10 lutego 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029
 • uchwała Nr XX/199/2020 z 26 marca 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029
 • uchwała Nr XXIII/221/2020 z 10 czerwca 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029
 • uchwała Nr XXIV/225/2020 z 27 lipca 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029
 • uchwała Nr XXVI/246/2020 z 24 września 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029
 • uchwała Nr XXVII/259/2020 z 22 października 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029

 • uchwała Nr XXVIII/265/2020 z 9 grudnia 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029


   


WPF na 2019-2029

 • uchwała Nr V/35/2019 z 24 stycznia 2019 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na 2019-2029
 • uchawała Nr VI/60/2019 z 29 stycznia 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2019-2029
 • uchwała Nr VII/64/2019 z 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2019-2029
 • uchwała Nr VIII/73/2019 z 21 marca 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2019-2029
 • uchwała Nr IX/77/2019 z 18 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029
 • uchwała Nr X/95/2019 z 23 maja 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029
 • uchwała Nr XI/105/2019 z 19 czerwca 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029
 • uchwała Nr XII/121/2019 z 9 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2019-2029
 • uchwała XIII/126/2019 z 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029
 • uchwała Nr XIV/130/2019 z 26 września 2019r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029
 • uchwała Nr XV/152/2019 z 31 października 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029
 • uchwała Nr XVII/174/2019 z 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029


WPF na 2018-2025

 • uchwała Nr LI/436/2017 z 18 grudnia 2017 r.
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na 2018-2025
 • uchwała Nr LIV/464/2018 z 26 lutego 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025
 • uchwała Nr LVI/494/2018 z 23 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025
 • uchwała Nr LXI/524/2018  z 6 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025
 • uchwała Nr LXII/527/2018 z 20 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025
 • uchwała Nr LXIV/544/2018 z 1 października 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025
 • uchwała Nr LXVI/561/2018 z 14 listopada 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025
 • uchwała Nr III/15/2018 z 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025


WPF na 2017-2025

 • uchwała Nr XXXIVII/303/2016 z 19 grudnia 2016 r.
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na 2017-2025
 • uchwała Nr XXXVII/334/2017 z 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025
 • uchwała Nr XXXVIII/338/2017 z 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025
 • uchwała Nr XLIII/372/2017 z 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025
 • uchwała Nr XLIV/377/2017 z 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025
 • uchwała Nr XLV/382/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025
 • uchwała Nr XLVIII/396/2017 z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025
 • uchwała Nr LI/438/2017 z 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025


WPF na 2016-2025

 • uchwała Nr XVIII/159/2015 z 14 grudnia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na 2016-2025
 • uchwała Nr XXIII/197/2016 z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025
 • uchwała Nr XXIV/214/2016 z 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025
 • uchwała Nr XXV/225/2016 z 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025
 • uchwała Nr XXVI/229/2016 z 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025
 • uchwała Nr XXVIII/249/2016 z 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025
 • zarządzenie Nr 109/2016 z 13 września 2016r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Szczecinek na ;ata 2016-2025
 • uchwała Nr XXXI/266/2016 z 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025
 • uchwała Nr XXXIII/286/2016 z 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025


WPF na 2015-2025

 • uchwała Nr III/9/2014 z 22 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na 2015-2025
 • uchwała Nr V/31/2015 z 16 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025
 • uchwała Nr IX/68/2015 z 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025
 • uchwała Nr XI/88/2015 z 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025
 • uchwała Nr XIII/105/2015 z 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025
 • uchwała Nr XVII/138/2015 z 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025

WPF na 2014-2025

 • uchwała Nr XLII/387/2013 z 16 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na 2014-2025
 • uchwała Nr XLIII/398/2014 z 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025
 • uchwała Nr XLVIII/439/2014 z 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025
 • uchwała Nr L/452/2014 z 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025
 • uchwała Nr LI/463/2014 z 28 lipca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025
 • uchwała Nr LII/468/2014 z 9 września 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025
 • uchwała Nr LIII/485/2014 z 24 września 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025
 • uchwała Nr LIV/489/2014 z 30 października 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025
 • uchwała Nr III/7/2014 z 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025

WPF na 2013-2025

 • uchwała Nr XXX/263/2012 z 19 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na 2013-2025
 • uchwała Nr XXXIII/295/2013 z 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2013-2025
 • uchwała Nr XXXV/310/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2013-2025
 • uchwała Nr XXXVI/337/2013 z 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2013-2025
 • uchwała Nr XXXVII/341/2013 z 17 lipca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2013-2025
 • uchwała Nr XXXIX/349/2013 z 23 września 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2013-2025
 • uchwała Nr XLI/362/2013 z 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2013-2025
 • uchwała Nr XLII/385/2013 z 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2013-2025

WPF na 2012-2025

 • uchwała Nr XVIII/140/2011 z 12 grudnia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na 2012-2025
 • uchwała Nr XXI/162/2012 z 6 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025
 • uchwała Nr XXII/185/2012 z 21 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025
 • uchwała Nr XXIV/199/2012 z 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025
 • uchwała Nr XXV/213/2012 z 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025
 • uchwała Nr XXVI/222/2012 z 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025
 • uchwała Nr XXIX/243/2012 z 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025
 • uchwała Nr XXX/265/2012 z 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025

WPF na 2011-2025

 • uchwała nr IV/20/10 z 27 grudnia 2010 r.
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na 2011-2025
 • uchwała Nr VI/48/2011 z 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025
 • uchwała Nr VII/51/2011 z 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025
 • uchwała Nr VIII/61/2011 z 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025
 • uchwała Nr X/71/2011 z 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025
 • uchwała Nr XIV/101/2011 z 5 września 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025
 • uchwała Nr XV/116/2011 z 18 października 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025
 • uchwała Nr XVII/136/2011 z 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025
 • uchwała Nr XIX/148/2011 z 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025