Katarzyna Dudź - Przewodnicząca Rady Miasta
w każdy poniedziałek, w godz. 14:30 - 15:30, pokój nr 006
        zapisy w Biurze Rady Miasta

Małgorzata Bała - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
w każdy czwartek, pokój nr 006,
po wcześniejszym uzgodnieniu godziny spotkania za pośrednictwem Biura Rady Miasta

Joanna Pawłowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
w każdy czwartek, godz. 15:30, pokój nr 006,  
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania za pośrednictwem Biura Rady Miasta

Grażyna Kuszmar - Przewodnicząca Komisji Problemów Społecznych Rady Miasta
w co drugi czwartek, w godz. 14.45 - 16.00, pokój nr 006
zapisy w Biurze Rady Miasta

Biuro Rady Miasta, pok. nr 007, tel. 94 37 141 44