Program Ochrony Środowiska dla Miasta Szczecinek prezentuje szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska obejmującą ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego raz zasobów przyrodniczych na analizowanym terenie.

Został on pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Szczecineckiego i uchwalony uchwałą Nr XXXI/300/05 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 listopada 2005r.