Podstawa prawna: dział II rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Oferta realizacji zadania publicznego. ( pobierz ... )

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu opublikowana w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Pełnomocnik ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi, pok. nr 120, budynek B, tel. 94 37 141 53.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.