• Dyrektor Szczecineckiej Agencji Promocji i Kultury