• były Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.