Nadzór merytoryczny

Joanna Gawrych
tel.: +48 94 37 141 26
j.gawrych@ um.szczecinek.pl

Administrator 

Wiesław Dorożyński
tel.: +48 94 37 141 54
w.dorozynski@ um.szczecinek.pl

Redaktorzy:

Rafał Boładź
Biuro Informatyki
tel. 94 37 141 31, e-mail: r.boladz@ um.szczecinek.pl

Katarzyna Szczepaniak
Wydział Organizacyjny
tel. 94 37 141 58, e-mail: urzad@ um.szczecinek.pl

Anna Przytarska-Dziechciarz
Wydział Organizacyjny
tel. 94 37 141 21, e-mail: a.przytarska@ um.szczecinek.pl

Katarzyna Wencław
Wydział Komunalny
tel. 94 37 141 51, e-mail: k.wenclaw@ um.szczecinek.pl

Dariusz Krupski
Biuro Rady Miasta
tel. 94 37 141 44, e-mail: d.krupski@ um.szczecinek.pl

Katarzyna Mołczun
Biuro Rady Miasta
tel. 94 37 141 44, e-mail: k.molczun@ um.szczecinek.pl

Andrzej Kąkol
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 94 37 141 24, e-mail: a.kakol@ um.szczecinek.pl

Elżbieta Szukiel
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 94 37 141 32, e-mail: e.szukiel@ um.szczecinek.pl

Joanna Kosior
Wydział Nieruchomości
tel. 94 37 141 41, e-mail: j.kosior@ um.szczecinek.pl

Magdalena Dworzańska
Wydział Nieruchomości
tel. 94 37 141 42, e-mail: m.dworzanska@ um.szczecinek.pl

Magdalena Janusz
Wydział Nieruchomości
tel. 94 37 141 42, e-mail: m.janusz@ um.szczecinek.pl

Anna Krzysztofik
Wydział Nieruchomości
tel. 94 37 141 49, e-mail: a.krzysztofik@ um.szczecinek.pl

Seweryn Lecki 
Wydział Planowania Przestrzennego
tel. 94 37 141 45, e-mail: s.lecki@ um.szczecinek.pl

Aneta Jakubaszko 
Wydział Finansowy
tel. 94 37 141 25, e-mail: a.jakubaszko@ um.szczecinek.pl

Magdalena Mikołajewska 
Wydział Finansowy
tel. 94 37 141 23, e-mail: m.mikolajewska@ um.szczecinek.pl

Tomasz Wajsowicz
Referat Ochrony Środowiska
tel. 94 37 141 34, e-mail: t.wajsowicz@ um.szczecinek.pl

Halina Pażątka-Zbijowska
Wydział Nadzoru
tel. 94 37 141 56, e-mail: h.zbijowska@ um.szczecinek.pl

Beata Kowal
Główny specjalista ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Biuro Spraw Społecznych
tel. 94 37 141 53, e-mail: b.kowal@ um.szczecinek.pl