Podstawa prawna:
art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a oraz art. 47b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725, ze zm.)
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu).

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa w przypadku:

·       wydania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości za każdą stronę - 5,00 zł

na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zawiadomienia odbierane są przez osoby składające wniosek lub wysyłane pocztą.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Nieruchomości, pok. nr 202, tel. 94 37 141 49.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miasta.

Postępowanie nie dotyczy ustalenia numeracji porządkowej lokalom mieszkalnym i usługowym położonym w budynkach mieszkalnych.