„ Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Pl. Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości  obejmujący sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako  działka nr 239 o powierzchni 1125 m2  w obrębie 18 przy ul. Bukowej 37, wpisanej do KW nr KO1I/00013996/4.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa z dniem 21.07.2021r.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek tj.: od 09.06.2021r. do 30.06.2021r.”

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym załączniku oraz na stronie www.szczecinek.pl