Szczecinek, dnia 13.05.2021 r.

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne  - Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :
- działkę nr 341/21 o pow. 581 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
- działkę nr 341/22
o pow. 654 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
- działkę nr 341/24
o pow. 681 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
- działkę nr 341/25
o pow. 752 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
- działkę nr 347 o
pow. 1055 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego;
-
2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :
- działkę nr 745 o pow. 26 m2 w obrębie 13 przy ul. Armii Krajowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 24 czerwca 2021 r.
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj: od  13 maja 2021 r.  do 03 czerwca 2021 r.