• Dyrektor Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku
  • Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” w Szczecinku