• Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Pomocy Społecznej