Przedmiotem petycji jest zniesienie odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Szczecinek dla osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Szczecinku.

Data złożenia petycji: 04 kwietnia 2019r. 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana: brak 

Sposób załatwienia petycji – odp. pismo z dnia 15 kwietnia 2019 r.