Celem niniejszej petycji jest aby poprzez swoje serwisy Urząd na stałe uczestniczył w przekazywaniu za pośrednictwem kanałów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla lokalnych Mikroprzedsiębiorców.

Data złożenia petycji: 25 marzec 2019r. 

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana: brak 

Sposób załatwienia petycji – odp. pismo z dnia 28 marzec 2019 r.