• Kierownik Działu Osób Niesamodzielnych i Seniorów