• Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej II w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej