Petycja dotyczy uwag i sugestii odnośnie wypłat jednorazowej zapomogi - dodatkowego "becikowego" 1.000 zł z tytułu urodzenia się dziecka w Szczecinku.

Data złożenia: 7 lutego 2019 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana: brak

Sposób załatwienia petycji - odpowiedź na pismo z 12 lutego 2019 r.