• Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku