Petycja z tematem: uruchomienie lotniska w Wilczych Laskach

Data złożenia: 13 grudnia 2018 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana: brak

Sposób załatwienia petycji - uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r.