Petycja z tematem: Inacjatywa - Wspomagajmy Informatyzację Urzędów - Zmieniajmy Gminy na Lepsze.

Data złożenia: 16 listopad 2018 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana: brak

Sposób załatwienia petycji - odpowiedź pismo z 19 listopada 2018 r.