Petycja w sprawie założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych - pod kątem - zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.

Data złożenia: 6 sierpnia 2018 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana: brak

Sposób załatwienia petycji - odpowiedź pismo z 09 sierpnia 2018 r.