• Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.