Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

 

W załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadania.